Assassin Brno

Přihlášení

zapomenuté heslo

Kalendář

 • Registrace
  od 7. listopadu 2021
 • Hra
  15. listopadu - 3. prosince 2021
  (v případě zájmu déle)
 • Mezihra
  25. listopadu 2021

Registrace

Vážený uchazeči o práci ve Společnosti Geologica Siciliana,
než budete zaměstnán v naší exkluzivní společnosti, je potřeba úspěšně projít výběrovým řízením. Více informací naleznete níže.

Pro hru Assassin ONLINE je používán stejný uživatelský účet jako pro hru Assassin Brno.

V miniverzi hry, která běží mimo pořadí ročníků, nejsou hráči přiřazeni do Famiglií, jedná se o individuální hru.

Nyní, prosím, vyplňte potřebné informace pro vytvoření uživatelského účtu, který nám usnadní vzájemnou komunikaci, a ve kterém budete moci sledovat stav přijímacího řízení (o dalších krocích budete též informováni e-mailem). Po vytvoření účtu se nezapomeňte přihlásit a doplnit potřebné informace k přijímacímu řízení.

Pokud jste zasloužilým zaměstnancem, který pro Společnost pracoval v Brně v některém z ročníků 2009 - 2019 nebo se ucházel o ročník 2020 v Olomouci, využijte svůj existující účet - stačí se přihlásit v menu na levé straně a poté jediným kliknutím provést zápis do tohoto ročníku.

Účastník svou účastí stvrzuje, že bude dodržovat pravidla hry a bere na vědomí, že organizátoři mohou pro účely hry uchovávat a dále disponovat s jeho osobními údaji po dobu tří let a díly a fotografiemi, které během hry hráči organizátorům poskytnou.

Číslo uveďte v mezinárodním formátu, např. +420123456789.